Postnord overenskomst

2023 – Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fag …

Post Danmark: Overenskomst Ver. 1.0

Denne overenskomst er gældende for overenskomstperioden 2020-2023 og er en sam- … PostNord Danmark kommentar: Feriefridage betegnes i Post Danmark A/S som …

2023 – Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles …

Post Danmark: Overenskomst Ver. 1.0

forbindelse med overflytning fra HK Post & Kommunikations overenskomst for særlige … Chef HR PostNord Danmark. Forhandlingssekretær. Hans Erik Lindkvist.

Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker

31. dec. 2019 — Aftaler om jobløn indgås direkte mellem leder og medar- bejder efter indhentet godkendelse i HR PostNord Danmark. Medarbejdere uden højeste.

Post Danmark: Overenskomst Ver. 1.0 – 3F

Post Danmark: Overenskomst Ver. 1.0

Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt … PostNord Danmark kommentar: Feriefridage betegnes i Post Danmark A/S som ”Særlige feriedage”.

Post Danmark: Overenskomst Ver. 1.0 – HK

Post Danmark: Overenskomst Ver. 1.0

1. sep. 2021 — Denne overenskomst er gældende for overenskomstperioden 2020 – 2023 … PostNord Danmark kommentar: Feriefridage betegnes i Post Danmark A/S …

Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker – DM

bejder efter indhentet godkendelse i HR PostNord Danmark. Medarbejdere uden højeste arbejdstid jævnfør stk. 8 kan ikke omfattes af aftale om jobløn.

Personalegoder, pensioner og forsikringer – PostNord

Personalegoder og pension | PostNord

Som ansat i PostNords koncernfunktioner bliver du tilbudt gode løn- og … Du kan takket være vores overenskomster i sådan en periode føle dig tryg og …

Som ansat i PostNords koncernfunktioner bliver du tilbudt gode løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsrelaterede personalegoder, pensioner og forsikringer.

Spørgsmål/svar – PostNord

Spørgsmål/svar | PostNord

Her finder du information om PostNords rekrutteringsproces. … Har I en erhvervspension som en del af jeres kollektive overenskomster i Sverige?

Spørgsmål/svar

Transport- og Logistikoverenskomst – DI

Transport- og Logistikoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om …

1. mar. 2020 — Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for … “Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er fælles for hele PostNord Danmark.

Keywords: postnord overenskomst